• Website over de 23 grondrechten in de Nederlandse Grondwet
 

Dossier Algoritmen

In dit dossier proberen we de belangrijkste ontwikkelingen op dit gebied algoritmes, privacy en grondrechten vanaf 2018 bij te houden. In dat jaar 2018 formuleerde het ministerie van Binnenlandse Zaken de volgende onderzoeksvraag voor de Universiteit Utrecht:'Op welke wijze worden grondrechten in Nederland (mogelijk) aangetast als gevolg van het gebruik van big data, het internet of things en kunstmatige intelligentie?'

Trefwoorden

 • Algoritmes
  'eindige reeks instructies die vanuit een begintoestand naar een doel leiden'
 • Technologische toepassingen
  zoals big data, internet of things, kunstmatige intelligentie
 • Grondrechten
  met name privacyrechten, gelijkheidsrechten, vrijheidsrechten en procedurele rechten

 

Belangrijke bronnen

 • 2018
  Max Vetzo, Janneke Gerards, Remco Nehmelman, Algoritmes en grondrechten, Universiteit Utrecht, Boom Juridisch, Den Haag, 2018, ISBN 978 94 6290 541 2 (ook als e-book: ISBN 978 94 6274 922 1)
  Dit rapport is gemaakt naar aanleiding van de onderzoeksopdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken; aangeboden aan de Tweede Kamer als bijlage bij: Kamerstukken II 2017/18, 26643, nr. 553.

 • 2019
  Kabinetsreactie rapport Algoritmes en grondrechten
  , aangeboden aan de Tweede Kamer, kenmerk 2019-0000133127

 • 2021
  Corien Prins, 'Discriminerende algoritmes', Nederlands juristenblad, 18 mei 2021

Uitgelicht

 


Kraakhelder

Een dag voor de installatie van de nieuwe Tweede Kamer op 31 maart 2021 twitterde Pieter Omtzigt:
Morgen zal ik aanwezig zijn bij de installatie van de nieuwe Kamer en mijn zetel als Kamerlid innemen. Vergeet niet, ik zit er niet voor mijn eigen kiezers of voor het CDA. Artikel 50 van de Grondwet is kraakhelder. De Staten-Generaal vertegenwoordigen het gehele Nederlandse volk. Volksvertegenwoordiger is het hoogste ambt dat we kennen in dit land.
De opgaven waar we als land voor staan zijn enorm. Door COVID-19 zitten we in de grootste crisis sinds WOII, de wooncrisis. En er zijn grote problemen met macht en tegenmacht die om oplossingen vragen. Dat begint bij een parlement dat zijn controlerende functie serieus neemt.  (21.03.30)

Knipoog

 

Omfloerst

In zijn boek Het land moet bestuurd worden signaleert Wim Voermans dat er in Nederland sinds jaar en dag een huiver voor volksdemocratie bestaat. Hij ziet die zelfs terug in de Grondwet:
Waar andere grondwetten in de wereld overkoken van halleluja’s over het volk (‘We the people’, ‘Government of, for and by the people et cetera), komt het ‘volk’ slechts één keer voor in onze eigen Grondwet en dan ook nog een beetje omfloerst: ‘De Staten-Generaal vertegenwoordigen het Nederlandse volk’. (02.05.2021)

 

NET VERSCHENEN

omtzigtPieter Omtzigt,
Een nieuw sociaal contract

CDA’er Pieter Omtzigt beschrijft zijn ervaringen in Den Haag en probeert aan te geven waarom er zoveel misgaat in ons politieke systeem. Omtzigt schrijft uiteraard ook over de toeslagenaffaire en zijn eerdere strijd tegen corrupte Europese politici. Regelmatig benadrukt hij hoe belangrijk kennis van details is als je misstanden aan wilt pakken. In het boek komt hij met voorstellen hoe je het vertrouwen tussen overheid en burgers zou kunnen herstellen.

Kijk hier voor meer nieuwe publaties