• Website over de 23 grondrechten in de Nederlandse Grondwet
 

Dossier Algoritmen

In dit dossier proberen we de belangrijkste ontwikkelingen op dit gebied algoritmes, privacy en grondrechten vanaf 2018 bij te houden. In dat jaar 2018 formuleerde het ministerie van Binnenlandse Zaken de volgende onderzoeksvraag voor de Universiteit Utrecht:'Op welke wijze worden grondrechten in Nederland (mogelijk) aangetast als gevolg van het gebruik van big data, het internet of things en kunstmatige intelligentie?'

Trefwoorden

 • Algoritmes
  'eindige reeks instructies die vanuit een begintoestand naar een doel leiden'
 • Technologische toepassingen
  zoals big data, internet of things, kunstmatige intelligentie
 • Grondrechten
  met name privacyrechten, gelijkheidsrechten, vrijheidsrechten en procedurele rechten

 

Belangrijke bronnen

 • 2018
  Max Vetzo, Janneke Gerards, Remco Nehmelman, Algoritmes en grondrechten, Universiteit Utrecht, Boom Juridisch, Den Haag, 2018, ISBN 978 94 6290 541 2 (ook als e-book: ISBN 978 94 6274 922 1)
  Dit rapport is gemaakt naar aanleiding van de onderzoeksopdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken; aangeboden aan de Tweede Kamer als bijlage bij: Kamerstukken II 2017/18, 26643, nr. 553.

 • 2019
  Kabinetsreactie rapport Algoritmes en grondrechten
  , aangeboden aan de Tweede Kamer, kenmerk 2019-0000133127

 • 2021
  Corien Prins, 'Discriminerende algoritmes', Nederlands juristenblad, 18 mei 2021

 

Raad voor het Openbaar Bestuur adviseert over legitimiteit van sturen met data

In mei 2021 verscheen het advies Sturen of gestuurd worden?' van de Raad voor het Openbaar Bestuur. De raad wijst in haar advies volksvertegenwoordigers, bestuurders en de betrokken ambtenaren op het belang van legitimiteit bij het gebruiken van algoritmes. Sturen met data kan buitengewoon effectief en efficiënt mits gebruik ervan legitiem is, aldsu de raad.

De Raad voor het Openbaar Bestuur heeft in haar advies drie criteria geformuleerd wanneer het voor de overheid toegestaan is om op data te mogen sturen:

 • De betrokken instellingen moeten democratisch kunnen worden gecontroleerd.
 • Machtsmisbruik en corruptie van deze partijen moet kunnen worden tegengegaan.
 • Op basis van het sturen met data moet het leervermogen van het openbaar bestuur kunnen worden versterkt.

Het 86 pagina's tellende rapport van de raad is openbaar en kan worden gedownload.

 

Uitgelicht

 


Kraakhelder

Een dag voor de installatie van de nieuwe Tweede Kamer op 31 maart 2021 twitterde Pieter Omtzigt:
Morgen zal ik aanwezig zijn bij de installatie van de nieuwe Kamer en mijn zetel als Kamerlid innemen. Vergeet niet, ik zit er niet voor mijn eigen kiezers of voor het CDA. Artikel 50 van de Grondwet is kraakhelder. De Staten-Generaal vertegenwoordigen het gehele Nederlandse volk. Volksvertegenwoordiger is het hoogste ambt dat we kennen in dit land.
De opgaven waar we als land voor staan zijn enorm. Door COVID-19 zitten we in de grootste crisis sinds WOII, de wooncrisis. En er zijn grote problemen met macht en tegenmacht die om oplossingen vragen. Dat begint bij een parlement dat zijn controlerende functie serieus neemt.  (21.03.30)

Bekijk oude afleveringen Uitgelicht

Knipoog

 

De democratie van nu

De democratie van nu kan de democratie van eertijds niet meer zijn. Nooit is de maatschappij zo ingewikkeld geweest als de huidige, nooit haar tempo zo snel, nooit zijn de staat en zijn organen zo moeilijk te beheren geweest. Alleen de besten zijn daartoe in staat – en hoe vaak zullen deze nog tekortschieten.

Aldus prof. Willem Adriaan Bonger (1876-1940) in Problemen der demokratie uit 1934 (pag. 168)  (21.11.2021)

 bonger demokratie

Bekijk oude afleveringen Knipoog

NET VERSCHENEN

voermans grondwet

Wim Voermans,
Het verhaal van de Grondwet

Het veelgeprezen Verhaal van de Grondwet van hoogleraar Staatsrecht Wim Voermans is inmiddels aan zijn vierde druk toe. De auteur benadert de grondwet als een wereldwijd verschijnsel en laat zien langs welke lijnen grondwetten zich van de klassieke oudheid tot na de val van de Muur ontwikkelden. Van alle 189 grondwetten wereldwijd komt de Nederlandse Grondwet er in het boek goed van af. Voermans noemt onze constitutie ‘bleek en sober’. Of dat erg is? Wim Voermans vindt in elk geval van niet.

 

Kijk hier voor meer nieuwe publicaties