• Website over de 23 grondrechten in de Nederlandse Grondwet
 
Islamitische middelbare school wordt wél bekostigd

Islamitische middelbare school wordt wél bekostigd

De Raad van State heeft de Stichting Islamitisch Onderwijs Amsterdam in het gelijk gesteld in haar zaak over de financiering tegen het ministerie van Onderwijs.

Lees meer
Centrale Raad keurt korting op uitkering vrouw met niqaab goed

Centrale Raad keurt korting op uitkering vrouw met niqaab goed

Utrecht legde een vrouw een korting op haar gezinsuitkering op omdat ze bij een sollicitatietraining haar gezichtsbedekkende niqaab niet wilde afdoen.

Lees meer
Ook Eerste Kamer akkoord met associatieverdrag Oekraïne

Ook Eerste Kamer akkoord met associatieverdrag Oekraïne

Ondanks een meerderheid tegen een akkoord met de Oekraïne bij het referendum van april 2016 hebben Tweede en Eerste Kamer alsnog met het verdrag ingestemd.

Lees meer
Meer nieuws

Uitgelicht

bakker

Wetten toetsen
aan Grondwet
Met het in de Grondwet opnemen van het recht op een eerlijk proces ben je er nog niet, stelde Frits Bakker onlangs vast, de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak. In de praktijk zal er volgens hem alleen iets veranderen als het verbod voor rechters om wetten aan de Grondwet te toetsen wordt opgeheven. Nederland is een van de weinige rechtsstaten ter wereld waar rechters dat niet mogen.

Frits Bakker: ‘De rechter kan de overheid nu alleen via een omweg corrigeren, namelijk door haar te houden aan internationale verdragen waar de handtekening van Nederland onder staat. Maar een garantie dat de betreffende wet dan ook wordt ingetrokken of aangepast, is er niet. Die is er wel als je kunt toetsen of een wet in strijd is met de Grondwet.’
De Grondwet moet een levend document worden voor de Nederlandse bevolking, vindt hij: ‘De Grondwet moet zijn wat die in veel landen is: het kloppend hart van de democratie.’

Knipoog

Conflicterende grondrechten
Oud-burgemeester Onno Hoes van Maastricht had het gerechtshof in Amsterdam gevraagd om de omroep PowNed alsnog te vervolgen voor het uitzenden van de geruchtmakende beelden van zijn privéafspraak met een jongere man. Hoes raakte uiteindelijk zijn baan kwijt na de deining die de uitzending veroorzaakte.
Op 15 juni 2017 stelde het gerechtshof vast dat het verzoek van Hoes terecht was en gaf het Openbaar Ministerie alsnog opdracht tot een strafrechtelijke vervolging. Het is nu aan de rechter om een belangenafweging te maken tussen twee conflicterende grondrechten: het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het recht op vrijheid van meningsuiting, aldus het hof.
Vorig jaar veroordeelde de rechtbank PowNed in een civielrechtelijke zaak tot een schadevergoeding. Eerder had echter het OM bepaald dat er niets strafbaars gebeurd was en had afgezien van strafvervolging.