Close Panel

LoginDeze website met achtergrondinformatie over de 23 grondrechten in Nederlandse Grondwet is in opbouw!

Tweede Kamer akkoord met nieuwe donorwet

donorweek

Op initiatief van D66 ging de Tweede Kamer in september akkoord met de donorwet die gebaseerd is op een actief donorregistratiesysteem. Het vraagt van de burger actief een keuze te maken om niet als donor geregistreerd te staan: ja, tenzij. (01.10.2016)

   

Artikel 1 van de Nederlandse grondwet: Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan
Klik hier voor een overzicht van alle 23 grondrechten