Website over de 23 grondrechten in de Grondwet

Disclaimer

Disclaimer

 

Disclaimer

Deze site is een initiatief van Bertus Boivin te Assen en Harry J. Wolf te Eelde.
U hebt het recht om de informatie op www.nederlandsegrondrechten.nl te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren mits u de bron vermeldt.

  • Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de site kan een inbreuk op intellectuele rechten en publicatierechten opleveren.
  • Bij het ontwikkelen en het onderhoud van www.nederlandsegrondrechten.nl wordt alle zorg besteed aan een actueel en toegankelijk aanbod van de informatie.
    Bovendien is de site voortdurend in ontwikkeling.
  • De inhoud van www.nederlandsegrondrechten.nl wordt regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd.
    De makers kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.
  • Links naar andere sites houden geen instemmling met de inhoud van de betreffende sites in.
    De links worden enkel ter informatie aangeboden.

Copyright

Bertus Boivin te Assen en Harry J. Wolf zijn de auteurs van de teksten die op deze site gebruikt worden.
Deze mogen niet worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.
U kunt de auteurs bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

© Bertus Boivin, Assen en Harry J. Wolf, Eelde, 2011-2023

 

 

 

Uitgelicht

Liggen onze grondrechten écht vast?

NRC had op 29 december 2023 een interview met Bart Jan van Ettekoven, die stopt als voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Hij stond in het artikel onder andere stil bij de belangstelling voor de Grondwet en grondrechten en de ideeën rond constitutionele toetsing.
Van Ettekoven stelde dat in de Nederlandse Grondwet klassieke grondrechten, als vrijheid van meningsuiting, recht op privacy en het discriminatieverbod, weliswaar uitstekend verwoord zijn, hij voegde er echter onmiddellijk een ‘maar’ aan toe:
‘De Grondwet zelf maakt het mogelijk dat die grondrechten bij wet kunnen worden beperkt, via een wet die door de Tweede en Eerste Kamer is aangenomen. We hebben dus een stelsel van grondrechten waarop je met een wetje inbreuk kunt maken. Dus jawel, we hebben vrijheid van meningsuiting, maar we kunnen het wettelijk zo regelen dat burgers daar geen gebruik van kunnen maken. Keurig gedaan, staatsrechtelijk volgens de regels. Maar niet in orde. Laten we ervoor zorgen dat we internationaalrechtelijk niet door de bodem zakken.’ (03.01.2024)

Bekijk oude afleveringen Uitgelicht

Nieuw verschenen

gogel

Jan Postma
Alexander Gogel (1765-1821)
Grondlegger van de Nederlandse staat

Alexander Gogel was een overtuigd patriot en maakte snel carrière in de Bataafse Republiek en de Franse tijd. Hij staat bekend als de man die het nieuwe financiële systeem van de Bataafse eenheidsstaat organiseerde. Ook was Gogel betrokken bij het opstellen van de Staatsregeling van 1798. Jan Postma schreef enige tijd geleden al weer een lijvige biografie van Alexander Gogel waarin hij hem vanwege zijn verdiensten als ‘Grondlegger van de Nederlandse staat’ bestempelt.
Postma beschrijft Alexander Gogel onder andere als strijdbaar voorstander van de afschaffing van de gilden. Gelijkheid betekende voor Gogel ook een vrije toegang tot alle beroepen. Opmerkelijk was zijn betrokkenheid bij de Nationale Konst-Gallery, de voorloper van het huidige Rijksmuseum. De basis van de collectie vormde de verbeurd verklaarde collectie van voormalig stadhouder Willem V.
(26.10.2023)

Bekijk overzicht nieuwe boeken

Knipoog

Zekerheid en bescherming

In 1798 kreeg Nederland zijn Staatsregeling voor het Bataafsche Volk waarin vrijheid, gelijkheid en broederschap - de beginselen van de Franse Revolutie - voorop stonden. Van de 23 grondrechten in de Grondwet kwamen maar liefst al 21 in de een of andere vorm in deze eerste staatsregeling voor.
In onze ingewikkelde maatschappij komen de spelregels van de Bataafse Republiek verrassend eenvoudig over. Neem artikel L over de manier waarop de staat met vreemdelingen moet omgaan:
‘De Maatschappij ontvangt alle Vreemdelingen, die de weldaaden der vrijheid vreedzaam wenschen te genieten, in haar midden, verleenende denzelven alle zekerheid en bescherming.’
(25.10.23)

Bekijk oude afleveringen Knipoog