• Website over de 23 grondrechten in de Nederlandse Grondwet
 

Avondklok tikt door

Een jaar lang zorgde de coronacrisis voor opvallende staatsrechtelijke kwesties. In februari leek een regelrechte crisis in aantocht toen de rechter de avondklok dreigde op te heffen.

Lees meer...

Rutte-doctrine strijdig met Grondwet

Tijdens de verhoren in de Toeslagenaffaire dook de 'Rutte-doctrine' voor het eerst op. De vraag is: op welke informatie hebben de Tweede Kamer, de pers en de Nederlandse burgers recht?

Lees meer...

Eerste en Tweede Kamer akkoord met coronawet

Na een akkoord over een aantal knelpunten tussen coalitie en oppositie zijn Tweede en Eerste Kamer akkoord gegaan met de Tijdelijke wet maatregelen covid-19.

Lees meer...

Uitgeklede coronawet in september in de Kamer

Na veel kritiek is het kabinet teruggekomen op zijn plan om voor de zomer een coronawet te realiseren. Inhoudelijk is het nieuwe voorstel inmiddels flink afgezwakt.

Lees meer...

Raad van State hekelt 'afrekencultuur'

De Raad van State vindt dat ministers de Kamer nogal eens slecht informeren en dat de Tweede Kamer vaak meer bezig lijkt met 'scoren' dan met het controleren van de macht.

Lees meer...

Raad van State adviseert over grondrechten tijdens coronacrisis

Er ontstond de afgelopen weken onrust over de grondrechtelijke aspecten van coronamaatregelen. Onlangs kwam de Raad van State met een advies.

Lees meer...

Scheiding der machten volgens Raad van State onder druk

In zijn Jaarverslag 2019 stelt de Raad van State vast dat de politiek steeds vaker voorbij lijkt te gaan aan de scheiding der machten.

Lees meer...

De coronacrisis en de grondrechten (2)

Het hoogtepunt van de coronacrisis lijkt begin mei voorbij. De eerste lockdown-maatregelen verdwijnen. De noodverordening is ter discussie komen te staan.

Lees meer...

De coronacrisis en de grondrechten (1)

Op 23 maart besluit het kabinet in verband met de coronacrisis onder andere tot 1 juni 2020 grote bijeenkomsten te verbieden. Wat zijn de gevolgen voor onze grondrechten?

Lees meer...

Eerste Kamer besliste over afschaffen Eerste Kamer

Met 58 voor en 14 stemmen tegen heeft de Eerste Kamer zich op 11 februari 2020 uitgesproken tegen het afschaffen van de Eerste Kamer.

Lees meer...

Nieuwsarchief

Uitgelicht

 


Wisselgeld

Sheila Sitalsing maakte zich in haar column in de Volkskrant van 6 maart 2021 boos over het gemak waarmee de avondklok steeds verlengd werd:
Eerst lever je als burger het grondwettelijke recht in om je vrij te bewegen in de buitenruimte en geef je de nacht aan de staat  (…) in het vertrouwen dat je dit doet voor een afgebakende periode. De premier heeft je om dit vertrouwen verzocht; hij heeft erbij staan janken dat hij het opsluiten 'verschrikkelijk' vindt, en dat hij 'als eerste' van de avondklok af wil, het is 'de maatregel die bovenaan staat, bovenst aan, in goed Nederlands, om te schrappen', zo had hij op 22 januari nog gezworen. Enkele ogenblikken later is dit grondrecht wisselgeld geworden, een ding waar wij volgens de mannen in wier handen de bescherming van de rechtsstaat ligt, vanzelf aan wennen als je ons maar wat te spelen geeft, een dingetje dat eenvoudig ingewisseld kan worden voor een extra lang rondje door de Hema.

Hoogleraar sociale psychologie Tom Postmes van de Rijksuniversiteit Groningen vroeg zich in de Telegraaf van 6 maart 2021 af of er wellicht sprake was van acceptatie: 'Het effect is goed en het drukt toch wat minder zwaar op de mensen'. Maar het uitblijven van protest is iets anders dan acceptatie, zegt Postmes: 'De maatregel is nog even omstreden als hij was. De weerzin is niet minder geworden.' (210307)

Knipoog

 

Geruststellend

In het artikel 'De eerste crisis was de pandemie, de tweede de bestrijding' in de Volkskrant van 30 januari 2021 verzuchtte Martin Sommer:
‘Nederland presteert dus niks, maar de geruststellende gedachte is dat alles volgens plan verloopt.' (02.02.2021)

 

NET VERSCHENEN

 wwconstitute projectw.constituteproject.org

Op deze zeer uitgebreide website vindt u de integrale teksten van vrijwel alle grondwetten ter wereld, maar liefst 189 stuks. De site is ontwikkeld door het Comparative Constitutions Project van de University of Texas in Austin.
Altijd al eens willen weten wat er in de grondwet van Noord-Korea staat? Artikel 2 luidt bijvoorbeeld zeer strijdlustig:
The Democratic People’s Republic of Korea is a revolutionary State which has inherited the brilliant traditions formed during the glorious revolutionary struggle against the imperialist aggressors and in the struggle to achieve the liberation of the homeland and the freedom and well-being of the people.

Kijk hier voor meer nieuwe publaties