• Website over de 23 grondrechten in de Grondwet
 

Privacyverklaring

De website www.nederlandsegrondrechten.nl is eigendom van Bertus Boivin te Assen en Harry J. Wolf te Eelde. In deze privacyverklaring geven we aan hoe we met de persoonsgegevens omgaan waar we via deze site de beschikking over krijgen.

  • We verzamelen uitsluitend persoonsgegevens van gebruikers van de website die via de mail zelf aangeven de Nieuwsbrief Nederlandse Grondrechten te willen ontvangen. Deze gegevens betreffen uitsluitend hun namen en mailadressen.
  • De website heeft niet de intentie deze gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan zestien jaar (tenzij met toestemming van ouders of voogd).
  • We bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om u als abonnee op onze nieuwbrief van dienst te zijn.
  • We verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden.
  • De website nederlandsegrondrechten.nl maakt geen gebruik van cookies.
  • Gebruikers, die zich als abonnee op de Nieuwsbrief Nederlandse Grondrechten hebben opgegeven, hebben het recht hun persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen met een verzoek naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. We zullen zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.
  • Als u het idee heeft dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan s.v.p. contact met ons op hetzelfde mailadres.
  • Met klachten over de manier waarop een website met uw persoonsgegevens omgaat, kunt u terecht bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Uitgelicht

Krachtig signaal

In haar column in Trouw van 28 november 2023 schrijft hoogleraar constitutioneel recht Ingrid Leijten dat de zege van de PVV een krachtig signaal moet zijn om onze rechtsstaat te versterken, bijvoorbeeld door het verbod op toetsing aan de Grondwet op te heffen en een constitutioneel hof in te stellen.
Ze schreef in haar column dat de Duitsers bijna van hun stoel vielen toen ze op een Duits-Nederlands juristencongres vertelde Nederland geen constitutionele toetsing kende:
Dat er dus in Nederland geen rechter is die kan controleren of bij het maken van wetten de daarvoor in de Grondwet vastgelegde procedure is gevolgd. Zolang de andere machten dit gebrek opvatten als de eervolle taak om zo goed als zij kunnen gestalte te geven aan die Grondwet, valt het Nederlandse systeem elders nog wel te verkopen. Waar het tot een rechtsstatelijk kop-in-het-zand-steken leidt of dat althans gedoogt, hebben we weinig om trots op te zijn.’
(06.12.2023)

Bekijk oude afleveringen Uitgelicht

Nieuw verschenen

gogel

Jan Postma
Alexander Gogel (1765-1821)
Grondlegger van de Nederlandse staat

Alexander Gogel was een overtuigd patriot en maakte snel carrière in de Bataafse Republiek en de Franse tijd. Hij staat bekend als de man die het nieuwe financiële systeem van de Bataafse eenheidsstaat organiseerde. Ook was Gogel betrokken bij het opstellen van de Staatsregeling van 1798. Jan Postma schreef enige tijd geleden al weer een lijvige biografie van Alexander Gogel waarin hij hem vanwege zijn verdiensten als ‘Grondlegger van de Nederlandse staat’ bestempelt.
Postma beschrijft Alexander Gogel onder andere als strijdbaar voorstander van de afschaffing van de gilden. Gelijkheid betekende voor Gogel ook een vrije toegang tot alle beroepen. Opmerkelijk was zijn betrokkenheid bij de Nationale Konst-Gallery, de voorloper van het huidige Rijksmuseum. De basis van de collectie vormde de verbeurde verklaarde collectie van voormalig stadhouder Willem V.
(26.10.2023)

Bekijk overzicht nieuwe boeken

 

 


Knipoog

Zekerheid en bescherming

In 1798 kreeg Nederland zijn Staatsregeling voor het Bataafsche Volk waarin vrijheid, gelijkheid en broederschap - de beginselen van de Franse Revolutie - voorop stonden. Van de 23 grondrechten in de Grondwet kwamen maar liefst al 21 in de een of andere vorm in deze eerste staatsregeling voor.
In onze ingewikkelde maatschappij komen de spelregels van de Bataafse Republiek verrassend eenvoudig over. Neem artikel L over de manier waarop de staat met vreemdelingen moet omgaan:
‘De Maatschappij ontvangt alle Vreemdelingen, die de weldaaden der vrijheid vreedzaam wenschen te genieten, in haar midden, verleenende denzelven alle zekerheid en bescherming.’
(25.10.23)

Bekijk oude afleveringen Knipoog