• Website over de 23 grondrechten in de Nederlandse Grondwet
 

Rechtbank verbiedt en ontbindt Vereniging Martijn

(27.06.12 ) De rechtbank in Assen heeft op verzoek van het Openbaar Ministerie de Vereniging Martijn verboden en ontbonden. De rechters stelden vast dat de website van Martijn duidelijk maakt dat de vereniging de mogelijkheid wil creëren dat volwassenen seksueel contact met kinderen kunnen hebben. En dat de vereniging dat seksuele contact verheerlijkt en voorstelt als iets dat normaal en acceptabel zou moeten zijn. De rechtbank achtte de activiteiten van Martijn in strijd met de openbare orde en verbood en ontbond de vereniging op grond daarvan.

 

De rechtbank oordeelde dat het streven van Martijn een ernstige inbreuk vormt op de binnen onze samenleving geldende fundamentele waarden en dat het indruist tegen onze rechtsorde. Vereniging Martijn tast daarmee de rechten van kinderen aan, terwijl de bescherming van de seksuele integriteit onmiskenbaar één van de meest wezenlijke beginselen van onze rechtsorde vormt, aldus de rechtbank.
Opmerkelijk in de uitspraak van de rechtbank noemen deskundigen het feit dat de rechters in Assen zich met name baseerden op wat er op de website van Martijn stond.

Burgerlijk Wetboek
In zijn vonnis maakte de rechtbank gebruik van de mogelijkheid die Artikel 8 van de Grondwet biedt, namelijk dat het recht tot vereniging bij de wet kan worden beperkt in het belang van de openbare orde.
In het Burgerlijk Wetboek 2 artikel 20 wordt verder uitgewerkt in het eerste en tweede lid:
•   Lid 1 Een rechtspersoon waarvan de werkzaamheid in strijd is met de openbare orde, wordt door de rechtbank op verzoek van het openbaar ministerie verboden verklaard en ontbonden.
•   Lid 2 Een rechtspersoon waarvan het doel in strijd is met de openbare orde, wordt door de rechtbank op verzoek van het openbaar ministerie ontbonden. Alvorens de ontbinding uit te spreken kan de rechtbank de rechtspersoon in de gelegenheid stellen binnen een door haar te bepalen termijn zijn doel zodanig te wijzigen dat het niet meer in strijd is met de openbare orde.

Hoger beroep
Inmiddels is bekend geworden dat Martijn in beroep gaat tegen het vonnis van de rechtbank in Assen. Hangende de beroepsprocedure blijft de vereniging ontbonden.

bron Persbericht Rechtbank Assen 27.06.2012. Klik hier voor de complete tekst van het vonnis van de Asser rechtbank.
grondrecht Artikel 8 Nederlandse Grondwet

Nieuwsarchief