• Website over de 23 grondrechten in de Nederlandse Grondwet
 

Eerste Kamer wil recht op eerlijk proces in Grondwet

(11.02.12) Het CDA Eerste Kamerlid Pia Lokin-Sassen heeft op 7 februari 2012 een motie ingediend waarin bij de regering wordt aangedrongen om in de Grondwet een artikel op te nemen dat een algemeen recht op een eerlijk proces voor een onafhankelijke en onpartijdige rechter regelt.

De Kamermotie sluit aan bij het advies van de Staatscommissie dat het recht op een eerlijk proces in de Grondwet wil opnemen. Het moet volgens de commissie ruimer geformuleerd worden dan het huidige artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Ook het recht op toegang tot de rechter zou in de Grondwet moeten worden opgenomen. Artikel 17 van de Grondwet bepaalt nu dat niemand tegen zijn wil kan worden afgehouden van de rechter die de wet hem toekent, maar deze formulering wordt vaak als een "negatief geformuleerde garantie" aangeduid.

VVD, SGP, PvdA, SP, D66, GroenLinks en ChristenUnie hebben de CDA-motie in de senaat ondersteund. Opmerkelijk is dat de Eerste Kamer niet heeft gewacht op de discussie in de Tweede Kamer. Deze zal op 29 februari over het rapport van de Staatscommissie gaan vergaderen.

Uit de discussie in de Eerste Kamer bleek verder dat de oppositiepartijen van mening zijn dat álle voorstellen van de Staatscommissie worden overgenomen. Kijk hier voor een overzicht van de voorstellen.

Gerelateerd aan dit thema zijn de volgende artikelen in de Grondwet en de Europese verdragen:
• GW artikelen 16 en 17
• EVRM artikel 6
• EU-Handvest artikel 47

bron: persbericht Eerste Kamer

Nieuwsarchief