• Website over de 23 grondrechten in de Nederlandse Grondwet
 

Eerste Kamer wil recht op eerlijk proces in Grondwet

(11.02.12) Het CDA Eerste Kamerlid Pia Lokin-Sassen heeft op 7 februari 2012 een motie ingediend waarin bij de regering wordt aangedrongen om in de Grondwet een artikel op te nemen dat een algemeen recht op een eerlijk proces voor een onafhankelijke en onpartijdige rechter regelt.

De Kamermotie sluit aan bij het advies van de Staatscommissie dat het recht op een eerlijk proces in de Grondwet wil opnemen. Het moet volgens de commissie ruimer geformuleerd worden dan het huidige artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Ook het recht op toegang tot de rechter zou in de Grondwet moeten worden opgenomen. Artikel 17 van de Grondwet bepaalt nu dat niemand tegen zijn wil kan worden afgehouden van de rechter die de wet hem toekent, maar deze formulering wordt vaak als een "negatief geformuleerde garantie" aangeduid.

VVD, SGP, PvdA, SP, D66, GroenLinks en ChristenUnie hebben de CDA-motie in de senaat ondersteund. Opmerkelijk is dat de Eerste Kamer niet heeft gewacht op de discussie in de Tweede Kamer. Deze zal op 29 februari over het rapport van de Staatscommissie gaan vergaderen.

Uit de discussie in de Eerste Kamer bleek verder dat de oppositiepartijen van mening zijn dat álle voorstellen van de Staatscommissie worden overgenomen. Kijk hier voor een overzicht van de voorstellen.

Gerelateerd aan dit thema zijn de volgende artikelen in de Grondwet en de Europese verdragen:
• GW artikelen 16 en 17
• EVRM artikel 6
• EU-Handvest artikel 47

bron: persbericht Eerste Kamer

Nieuwsarchief

Uitgelicht


Statenverkiezingen in Caribisch Nederland
In 2010 zijn Saba, Sint-Eustatius en Bonaire bijzondere gemeenten van Nederland geworden. Bij deze operatie werd vergeten om de drie bij een provincie in te delen met als gevolg dat de Nederlandse staatsburgers daar niet in de gelegenheid zouden zijn om (indirect) hun stem uit te brengen voor de Eerste Kamer.
Om het probleem op te lossen is de Kieswet aangepast en daarvoor moest in 2017 ook de Grondwet veranderd worden. Aanvankelijk was het plan om de drie betrokken eilandsraden mee te laten stemmen voor de Eerste Kamer. Daar deed zich echter de moeilijkheid voor dat net als bij de gemeenteraden ook niet-Nederlanders voor de eilandraden mogen stemmen, terwijl voor de Statenverkiezingen het Nederlanderschap een vereiste is.
Voor de drie kleine Caribische eilanden is daarom een aparte verkiezing in de Kieswet bedacht. Tegelijk met de eilandsraadverkiezingen mogen de kiesgerechtigden met een Nederlandse nationaliteit op de eilanden ook hun stem uitbrengen voor een ‘kiescollege’. Dit college heeft als enige taak mee te doen aan de Eerste Kamer-verkiezingen. Samen zijn de drie eilanden goed voor 0,11 Kamerzetel.
(gepubliceerd op 19.03.2019)

Knipoog

Een groot misverstand

Op 26 maart 2019 is filosoof Daan Roovers benoemd tot de nieuwe Denker des Vaderlands. Die dag stond ze in een interview met Trouw onder andere stil bij de vrijheid van meningsuiting die in artikel 7 van onze Grondwet vastligt.
Er bestaat volgens Daan Roovers een groot misverstand rond het begrip:
Mensen denken dat elke uitspraak of elk vooroordeel dat je uitspreekt bijzondere bescherming verdient. Dat is denk ik een groot misverstand. De vrijheid van meningsuiting is een politiek recht van burgers ten opzichte van de overheid. Niet van kinderen ten opzichte van hun ouders, of van burgers ten opzichte van elkaar. En bij die vrijheid hoort trouwens dat je bereid bent om je mening ter discussie te stellen en kritiek van anderen aan te neme. Dát is het publieke debat.
(gepubliceerd op 26.03.2019)