• Website over de 23 grondrechten in de Nederlandse Grondwet
 

Advies Onderwijsraad ‘Vrijheid van onderwijs'

(15.09.11) Aan het eind van dit jaar komt de Onderwijsraad met een advies aan de Tweede Kamer over Artikel 23 van de Grondwet. De Kamer had de raad gevraagd om hierover zijn licht te laten schijnen. Woensdag 14 september hield de Onderwijsraad een symposium waarop verschillende sprekers hun zegje over dit beroemde grondwetsartikel konden doen dat bijna een eeuw geleden een eind maakte aan de schoolstrijd. Na afloop van het symposium liet de Onderwijsraad doorschemeren dat zijn advies geen revolutionaire veranderingen zal bepleiten.

De Tweede Kamer kwam met zijn adviesaanvraag voor de onderwijsraad op 16 maart 2011. Letterlijk schrijft Kamervoorzitter Verbeet in haar brief: 'Het debat over artikel 23 Grondwet heeft behoefte aan meer transparantie en coherentie. De Raad wordt verzocht te komen tot een meer integrale doordenking van artikel 23 uitmondend in een gezaghebbende interpretatie die in de plaats kan komen van uiteenlopende en incidentele interpretaties. De Raad wordt gevraagd naast experts hierbij ook de belangrijkste representanten van de partijen in het onderwijs (deelnemers, leerkrachten, schoolbesturen) te betrekken.'Na afloop van het symposium liet Onderwijsraadvoorzitter mevr. Ten Dam in Trouw doorschemeren dat er ‘geen oproep tot revolutie valt te verwachten valt van de Onderwijsraad geen oproep tot revolutie te verwachten’.
Ten Dam vervolgde: ‘Jawel, er moeten wat vragen beantwoord worden rond artikel 23, maar het artikel maakt diversiteit in het onderwijs mogelijk. Die diversiteit staat rechtstreeks in verbinding met de oorsprong ervan in 1917; de erkenning van het feit dat Nederland een land van minderheden is. En dat is bijna een eeuw later niet veranderd.'

bron Trouw 21.09.11, Klik hier voor tekst brief Tweede kamer.
grondrecht Artikel 23 Nederlandse Grondwet

Nieuwsarchief