• Website over de 23 grondrechten in de Nederlandse Grondwet
 

Advies Onderwijsraad ‘Vrijheid van onderwijs'

(15.09.11) Aan het eind van dit jaar komt de Onderwijsraad met een advies aan de Tweede Kamer over Artikel 23 van de Grondwet. De Kamer had de raad gevraagd om hierover zijn licht te laten schijnen. Woensdag 14 september hield de Onderwijsraad een symposium waarop verschillende sprekers hun zegje over dit beroemde grondwetsartikel konden doen dat bijna een eeuw geleden een eind maakte aan de schoolstrijd. Na afloop van het symposium liet de Onderwijsraad doorschemeren dat zijn advies geen revolutionaire veranderingen zal bepleiten.

De Tweede Kamer kwam met zijn adviesaanvraag voor de onderwijsraad op 16 maart 2011. Letterlijk schrijft Kamervoorzitter Verbeet in haar brief: 'Het debat over artikel 23 Grondwet heeft behoefte aan meer transparantie en coherentie. De Raad wordt verzocht te komen tot een meer integrale doordenking van artikel 23 uitmondend in een gezaghebbende interpretatie die in de plaats kan komen van uiteenlopende en incidentele interpretaties. De Raad wordt gevraagd naast experts hierbij ook de belangrijkste representanten van de partijen in het onderwijs (deelnemers, leerkrachten, schoolbesturen) te betrekken.'Na afloop van het symposium liet Onderwijsraadvoorzitter mevr. Ten Dam in Trouw doorschemeren dat er ‘geen oproep tot revolutie valt te verwachten valt van de Onderwijsraad geen oproep tot revolutie te verwachten’.
Ten Dam vervolgde: ‘Jawel, er moeten wat vragen beantwoord worden rond artikel 23, maar het artikel maakt diversiteit in het onderwijs mogelijk. Die diversiteit staat rechtstreeks in verbinding met de oorsprong ervan in 1917; de erkenning van het feit dat Nederland een land van minderheden is. En dat is bijna een eeuw later niet veranderd.'

bron Trouw 21.09.11, Klik hier voor tekst brief Tweede kamer.
grondrecht Artikel 23 Nederlandse Grondwet

Nieuwsarchief

Uitgelicht


Statenverkiezingen in Caribisch Nederland
In 2010 zijn Saba, Sint-Eustatius en Bonaire bijzondere gemeenten van Nederland geworden. Bij deze operatie werd vergeten om de drie bij een provincie in te delen met als gevolg dat de Nederlandse staatsburgers daar niet in de gelegenheid zouden zijn om (indirect) hun stem uit te brengen voor de Eerste Kamer.
Om het probleem op te lossen is de Kieswet aangepast en daarvoor moest in 2017 ook de Grondwet veranderd worden. Aanvankelijk was het plan om de drie betrokken eilandsraden mee te laten stemmen voor de Eerste Kamer. Daar deed zich echter de moeilijkheid voor dat net als bij de gemeenteraden ook niet-Nederlanders voor de eilandraden mogen stemmen, terwijl voor de Statenverkiezingen het Nederlanderschap een vereiste is.
Voor de drie kleine Caribische eilanden is daarom een aparte verkiezing in de Kieswet bedacht. Tegelijk met de eilandsraadverkiezingen mogen de kiesgerechtigden met een Nederlandse nationaliteit op de eilanden ook hun stem uitbrengen voor een ‘kiescollege’. Dit college heeft als enige taak mee te doen aan de Eerste Kamer-verkiezingen. Samen zijn de drie eilanden goed voor 0,11 Kamerzetel.
(gepubliceerd op 19.03.2019)

Knipoog

Een groot misverstand

Op 26 maart 2019 is filosoof Daan Roovers benoemd tot de nieuwe Denker des Vaderlands. Die dag stond ze in een interview met Trouw onder andere stil bij de vrijheid van meningsuiting die in artikel 7 van onze Grondwet vastligt.
Er bestaat volgens Daan Roovers een groot misverstand rond het begrip:
Mensen denken dat elke uitspraak of elk vooroordeel dat je uitspreekt bijzondere bescherming verdient. Dat is denk ik een groot misverstand. De vrijheid van meningsuiting is een politiek recht van burgers ten opzichte van de overheid. Niet van kinderen ten opzichte van hun ouders, of van burgers ten opzichte van elkaar. En bij die vrijheid hoort trouwens dat je bereid bent om je mening ter discussie te stellen en kritiek van anderen aan te neme. Dát is het publieke debat.
(gepubliceerd op 26.03.2019)