• Website over de 23 grondrechten in de Nederlandse Grondwet
 

NRC in commentaar: Totale webvrijheid blijft droom

(18.08.11) In een commentaar schrijft de NRC dat totale vrijheid - ook via het web - een droom blijft. De NRC gaat in op een opmerking van de Britse premier Cameron na de rellen van begin augustus. Deze merkte op dat het misschien mogelijk zou moeten zijn burgers van wie bekend is dat ze geweld in de zin hebben, de toegang tot sociale media te ontzeggen.

’De vrijheid om informatie te ontvangen’, merkt de NRC op, ‘is een mensenrecht en een pijler van de democratie’. Vervolgens stelt de hoofdredactie dat deze vrijheid niet absoluut is en beperkt kan worden. Mocht er ooit zo'n verbod komen, dan moet er volgens de krant aan enkele voorwaarden voldaan zijn:
Het verbod moet op een wet zijn gebaseerd.
Er moet een dringende sociale noodzaak zijn.
Het moet een legitiem doel dienen.

Volgens de redactie van de NRC is het in het algemeen zo dat een beperking van de uitingsvrijheid ongewenst en politiek kortzichtig is: ‘Het zou ook wat vreemd overkomen; aan de ene kant juichen wij de rol van de sociale media bij de volksopstanden in het Midden-Oosten toe, maar bekijken ze als ongewenst als het om de kwetsbaarheid van onze eigen steden gaat.’
De krant voegt er fijntjes aan toe: ‘Dat Cameron meteen instemming uit Peking kreeg, was een teken aan de wand’.

Tot slot geeft de NRC aan dat Nederland zich eigenlijk ook geen totaal afgesloten communicatienetwerk in handen van de burgers kan permitteren. Niemand twijfelt aan de wijsheid van de politie om 26 duizend keer per jaar goedkeuring te vragen de telefoon af te tappen en 2,8 miljoen maal telefoongegevens op te vragen. Hooguit twijfelt men aan de omvang waarmee dit gebeurt, aldus de NRC.
De eindconclusie van de hoofdredactie is dan ook: tTotale vrijheid, ook via het web, blijft een droom.

bron NRC 18.08.2011
grondrecht Artikel 19 van de Universele Verklaring van de rechten van de mens: 'Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid om zonder inmenging een mening te koesteren en om door alle middelen en ongeacht grenzen inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te geven.'

Nieuwsarchief

Uitgelicht

 


Kraakhelder

Een dag voor de installatie van de nieuwe Tweede Kamer op 31 maart 2021 twitterde Pieter Omtzigt:
Morgen zal ik aanwezig zijn bij de installatie van de nieuwe Kamer en mijn zetel als Kamerlid innemen. Vergeet niet, ik zit er niet voor mijn eigen kiezers of voor het CDA. Artikel 50 van de Grondwet is kraakhelder. De Staten-Generaal vertegenwoordigen het gehele Nederlandse volk. Volksvertegenwoordiger is het hoogste ambt dat we kennen in dit land.
De opgaven waar we als land voor staan zijn enorm. Door COVID-19 zitten we in de grootste crisis sinds WOII, de wooncrisis. En er zijn grote problemen met macht en tegenmacht die om oplossingen vragen. Dat begint bij een parlement dat zijn controlerende functie serieus neemt.  (21.03.30)

Bekijk oude afleveringen Uitgelicht

Knipoog

 

Staatsinrichting

In een interview in NRC Handelsblad van 23 december 2021 vertelde Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging dat ze informateur Mariëtte Hamer had gevraagd wanneer er nieuwe verkiezingen zouden kunnen komen.

‘Dat bepaalt ú,’ zei Hamer, ‘als Tweede Kamer.’
Toen dacht ik: O Caroline, leer nou eens wat over staatsinrichting. (11.01.22)

Bekijk oude afleveringen Knipoog

NET VERSCHENEN

voermans grondwet

Wim Voermans,
Het verhaal van de Grondwet

Het veelgeprezen Verhaal van de Grondwet van hoogleraar Staatsrecht Wim Voermans is inmiddels aan zijn vierde druk toe. De auteur benadert de grondwet als een wereldwijd verschijnsel en laat zien langs welke lijnen grondwetten zich van de klassieke oudheid tot na de val van de Muur ontwikkelden. Van alle 189 grondwetten wereldwijd komt de Nederlandse Grondwet er in het boek goed van af. Voermans noemt onze constitutie ‘bleek en sober’. Of dat erg is? Wim Voermans vindt in elk geval van niet.

 

Kijk hier voor meer nieuwe publicaties