• Website over de 23 grondrechten in de Nederlandse Grondwet
 

Uitgelicht

 


Wisselgeld

Sheila Sitalsing maakte zich in haar column in de Volkskrant van 6 maart 2021 boos over het gemak waarmee de avondklok steeds verlengd werd:
Eerst lever je als burger het grondwettelijke recht in om je vrij te bewegen in de buitenruimte en geef je de nacht aan de staat  (…) in het vertrouwen dat je dit doet voor een afgebakende periode. De premier heeft je om dit vertrouwen verzocht; hij heeft erbij staan janken dat hij het opsluiten 'verschrikkelijk' vindt, en dat hij 'als eerste' van de avondklok af wil, het is 'de maatregel die bovenaan staat, bovenst aan, in goed Nederlands, om te schrappen', zo had hij op 22 januari nog gezworen. Enkele ogenblikken later is dit grondrecht wisselgeld geworden, een ding waar wij volgens de mannen in wier handen de bescherming van de rechtsstaat ligt, vanzelf aan wennen als je ons maar wat te spelen geeft, een dingetje dat eenvoudig ingewisseld kan worden voor een extra lang rondje door de Hema.

Hoogleraar sociale psychologie Tom Postmes van de Rijksuniversiteit Groningen vroeg zich in de Telegraaf van 6 maart 2021 af of er wellicht sprake was van acceptatie: 'Het effect is goed en het drukt toch wat minder zwaar op de mensen'. Maar het uitblijven van protest is iets anders dan acceptatie, zegt Postmes: 'De maatregel is nog even omstreden als hij was. De weerzin is niet minder geworden.' (210307)

Knipoog

 

Geruststellend

In het artikel 'De eerste crisis was de pandemie, de tweede de bestrijding' in de Volkskrant van 30 januari 2021 verzuchtte Martin Sommer:
‘Nederland presteert dus niks, maar de geruststellende gedachte is dat alles volgens plan verloopt.' (02.02.2021)

 

NET VERSCHENEN

 wwconstitute projectw.constituteproject.org

Op deze zeer uitgebreide website vindt u de integrale teksten van vrijwel alle grondwetten ter wereld, maar liefst 189 stuks. De site is ontwikkeld door het Comparative Constitutions Project van de University of Texas in Austin.
Altijd al eens willen weten wat er in de grondwet van Noord-Korea staat? Artikel 2 luidt bijvoorbeeld zeer strijdlustig:
The Democratic People’s Republic of Korea is a revolutionary State which has inherited the brilliant traditions formed during the glorious revolutionary struggle against the imperialist aggressors and in the struggle to achieve the liberation of the homeland and the freedom and well-being of the people.

Kijk hier voor meer nieuwe publaties