Website over de 23 grondrechten in de Grondwet

Nieuws

Minister voert hoofddoekverbod bij politie in

Naar aanleiding van een Kamermotie heeft minister Yesilgöz besloten het hoofddoekverbod op te nemen in de Kledingregeling Politie.

Op 17 november 2022 nam de Tweede Kamer met 90 stemmen een motie aan van Kamerlid Lilian Helder (PVV) om het dragen van een hoofddoek door politieambtenaren tegen te gaan door de regelgeving aan te passen. Ze refereerde aan de Gedragscode lifestyle-neutraliteit van de politie waarin staat dat een politieambtenaar zich dient te onthouden van ‘uitingen, toevoegingen en/of versierselen aan het uniform die afbreuk doen aan de neutrale houding’.
Helder stelde dat de korpsleiding met enige regelmaat de indruk geeft dat een hoofddoek bij het uniform wel mogelijk zou moeten zijn. Ze vond dat de politie moest vasthouden aan de neutraliteit van het politie-uniform en diende daarom haar motie in.

Vervolgens werd het ruim een half jaar stil rond de motie-Helder. Eind juni 2023 heeft minister Dilan Yesilgöz van Justitie en Veiligheid in het eerste halfjaarbericht van de politie alsnog gereageerd op de motie. Ze kondigde aan dat ze de motie gaat uitvoeren door in de Kledingregeling Politie 2014 de religieuze neutraliteit expliciet op te nemen.
In De Telegraaf zei ze hierover: ‘Ik hoop dat de discussie klaar is en dat er niet langer over de ruggen van agenten een politieke discussie wordt gevoerd over dit onderwerp.’

Inmiddels is uit reacties op het besluit van de minister duidelijk geworden dat het debat over het hoofddoekverbod in relatie tot de vrijheid van godsdienst in art.6 Gw voorlopig nog niet voorbij is.

Zie ook nieuwsitem 20.11.2017 over een rechtszaak van de Rotterdamse politieagente over het dragen van een hoofddoek bij het uniform.

Uitgelicht

Het kan wéér gruwelijk mis gaan

De risico’s die tot het Toeslagenschandaal hebben geleid, zijn niet verdwenen, stelde voorzitter Van Nispen van de enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening:vast bij de presentatie van hun eindrapport Blind voor mens en recht:
De blindheid voor mensen en voor hun rechten is er nog steeds. Een indringende constatering is dan ook dat het wéér gruwelijk mis kan gaan. Dit kan morgen weer gebeuren, zo lang de overheid zich niet aan de eigen wetten houdt. Zo lang grondrechten niet worden gerespecteerd, waarborgen ontbreken en rechtsstatelijk handelen niet dagelijks in praktijk wordt gebracht. Zo lang geen invulling wordt gegeven aan macht en tegenmacht. Zo lang de staatsmachten blind blijven voor mens en recht. Zo lang blijft het risico bestaan dat mensen door overheidshandelen worden vermorzeld. Dat kan ieder van ons overkomen.

 

Bekijk oude afleveringen Uitgelicht

Nieuw verschenen

trapman cover

De Nijmeegse staatsrecht-deskundige Leon Trapman toetste in zijn dissertatie Kiesrecht, verkiezingen en verkiezingscampagnes de manier waarop de Nederlandse verkiezingen zijn geregeld onder andere aan de Grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Ook staat hij in zijn bijna 500 pagina’s tellende boek stil bij actuele ontwikkelingen, zoals de voorgenomen herziening van het kiesstelsel en de nieuwe wetgeving rond partijfinanciering.
Trapman benadrukt dat de basis van ons systeem solide is, maar dat we constant bezig moeten blijven om onze verkiezingen vrij en eerlijk te houden. Zo stelt hij voor politieke partijen te verplichten hun interne democratie op orde te hebben.
(14.06.24)

Bekijk overzicht nieuwe boeken

Knipoog

Wij van de Grondwet

Op 2 juli 2024 droeg Hugo de Jonge zijn portefeuille van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over aan Judith Uitermark en die van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening aan Mona Keijzer.
Bij die gelegenheid hield Wytze van der Woude van het ministerie van Binnenlandse Zaken een toespraak over het belang van de Grondwet. Van der Woude zei onder andere:
De Grondwet verbindt generaties, moet mee bewegen met de tijd en tegelijkertijd niet met alle winden meewaaien. De Grondwet moet je in je hoofd en in je hart houden. Wij van de Grondwet, adviseren de Grondwet!
Van der Woude is directeur Constitutionele Zaken en Wetgeving op het ministerie van Binnenlandse Zaken.
(geciteerd in NRC 02.07.2024)

Bekijk oude afleveringen Knipoog