Website over de 23 grondrechten in de Grondwet

Nieuws

Minister voert hoofddoekverbod bij politie in

Naar aanleiding van een Kamermotie heeft minister Yesilgöz besloten het hoofddoekverbod op te nemen in de Kledingregeling Politie.

Op 17 november 2022 nam de Tweede Kamer met 90 stemmen een motie aan van Kamerlid Lilian Helder (PVV) om het dragen van een hoofddoek door politieambtenaren tegen te gaan door de regelgeving aan te passen. Ze refereerde aan de Gedragscode lifestyle-neutraliteit van de politie waarin staat dat een politieambtenaar zich dient te onthouden van ‘uitingen, toevoegingen en/of versierselen aan het uniform die afbreuk doen aan de neutrale houding’.
Helder stelde dat de korpsleiding met enige regelmaat de indruk geeft dat een hoofddoek bij het uniform wel mogelijk zou moeten zijn. Ze vond dat de politie moest vasthouden aan de neutraliteit van het politie-uniform en diende daarom haar motie in.

Vervolgens werd het ruim een half jaar stil rond de motie-Helder. Eind juni 2023 heeft minister Dilan Yesilgöz van Justitie en Veiligheid in het eerste halfjaarbericht van de politie alsnog gereageerd op de motie. Ze kondigde aan dat ze de motie gaat uitvoeren door in de Kledingregeling Politie 2014 de religieuze neutraliteit expliciet op te nemen.
In De Telegraaf zei ze hierover: ‘Ik hoop dat de discussie klaar is en dat er niet langer over de ruggen van agenten een politieke discussie wordt gevoerd over dit onderwerp.’

Inmiddels is uit reacties op het besluit van de minister duidelijk geworden dat het debat over het hoofddoekverbod in relatie tot de vrijheid van godsdienst in art.6 Gw voorlopig nog niet voorbij is.

Zie ook nieuwsitem 20.11.2017 over een rechtszaak van de Rotterdamse politieagente over het dragen van een hoofddoek bij het uniform.

Uitgelicht

Het kan wéér gruwelijk mis gaan

De risico’s die tot het Toeslagenschandaal hebben geleid, zijn niet verdwenen, stelde voorzitter Van Nispen van de enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening:vast bij de presentatie van hun eindrapport Blind voor mens en recht:
De blindheid voor mensen en voor hun rechten is er nog steeds. Een indringende constatering is dan ook dat het wéér gruwelijk mis kan gaan. Dit kan morgen weer gebeuren, zo lang de overheid zich niet aan de eigen wetten houdt. Zo lang grondrechten niet worden gerespecteerd, waarborgen ontbreken en rechtsstatelijk handelen niet dagelijks in praktijk wordt gebracht. Zo lang geen invulling wordt gegeven aan macht en tegenmacht. Zo lang de staatsmachten blind blijven voor mens en recht. Zo lang blijft het risico bestaan dat mensen door overheidshandelen worden vermorzeld. Dat kan ieder van ons overkomen.

 

Bekijk oude afleveringen Uitgelicht

Nieuw verschenen

bovendeert

Bovend’Eert en Kummeling
Het Nederlandse Parlement (13e druk)

Inmiddels zijn er zeven jaar verstreken sinds staatsrechtdeskundigen Paul Bovend’Eert en Henk Kummeling de vorige druk van de klassieker Het Nederlandse Parlement verzorgden. De eerste druk verscheen in 1938.
De nieuwe dertiende druk moest op tal van punten worden aangepast. Zo hebben de Tweede en Eerste Kamer resp. in 2021 en 2023 een nieuw reglement van orde gekregen. Andere belangrijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren waren het vaststellen van gedragscodes voor Kamerleden en de ontwikkelingen in de onderlinge verhoudingen tussen Tweede en Eerste Kamer tijdens de laatste kabinetten-Rutte. Verder staan Bovend’Eert en Kummeling uiteraard ook stil bij de nasleep van de Kinderopvangtoeslagaffaire en de daaruit voortvloeiende roep om een nieuwe bestuurscultuur.
(29.03.2024)

Bekijk overzicht nieuwe boeken

Knipoog

Zekerheid en bescherming

In 1798 kreeg Nederland zijn Staatsregeling voor het Bataafsche Volk waarin vrijheid, gelijkheid en broederschap - de beginselen van de Franse Revolutie - voorop stonden. Van de 23 grondrechten in de Grondwet kwamen maar liefst al 21 in de een of andere vorm in deze eerste staatsregeling voor.
In onze ingewikkelde maatschappij komen de spelregels van de Bataafse Republiek verrassend eenvoudig over. Neem artikel L over de manier waarop de staat met vreemdelingen moet omgaan:
‘De Maatschappij ontvangt alle Vreemdelingen, die de weldaaden der vrijheid vreedzaam wenschen te genieten, in haar midden, verleenende denzelven alle zekerheid en bescherming.’
(25.10.23)

Bekijk oude afleveringen Knipoog